etopia
Zaterdag 24 januari
Colloquium "Welke toekomst voor sociale stadsontwikkeling : gentrification vs. duurzaamheid ?"
 

 
agendaJanvier 2009
 
 
 
 
 
agenda
relai d’événements Les événements auxquels Etopia participe ou soutient !
Derniers articles de cette rubrique
(We)Democracy
Comment sortir du nucléaire ... pour l’éternité ?
Journée internationale des luttes paysannes
TTIP - GAME OVER !
Conférence Grands Parents pour le climat
Transition écologique et sociale
Le Bienvenu : une vision optimiste des réfugiés et des migrants
rubrique
 
mots
 
mots
Photo
 
Partage
Réseaux sociaux
Forum
en construction
 
 
 
 

Zaterdag 24 januari – 14:00 > 17:00

VLEKHO, 336 Koningsstraat, 1030 Brussel
Simultaan vertaling
Tram 92-94 St. Maria – NMBS Noordstation
Gratis toegang

Met

  • Erik Swyngedouw, Professor of Geography, School of Environment and Development, Manchester University
  • Mathieu Van Criekingen, Chargé de recherches FNRS, Faculté des Sciences, ULB
  • Yaron Pesztat, Ex-Secrétaire général d’Inter Environnement Bruxelles, philosophe, Chef de groupe Ecolo au Parlement Bruxellois

De steden in West-Europa en België zijn de laatste decennia sterk van aanzien veranderd. In de naoorlogse periode tot de jaren tachtig waren het verwaarloosde plekken met tal van stadskankers, de stadsvlucht was aanzienlijk. Sindsdien spreken sommigen van een stedelijke renaissance. Onder meer grote investeringen in historische stadscentra en cultuurprojecten maakten steden terug aantrekkelijk voor de middenklasse, citytoerisme en –shopping nam een hoge vlucht. En ook het bewonersaantal van steden zit terug in de stijgende lijn.

Heel wat steden schrijven in hun beleidsdocumenten dat ze zich inschrijven in het streven naar duurzame ontwikkeling. Wat zichtbaar is zijn projecten op vlak van milieu, denk aan het promoten van energiearme gebouwen of de uitbouw van openbaar vervoer. Over de sociale dimensie vernemen we minder. Nochtans gaat duurzame ontwikkeling over het in overeenstemming brengen, het tezelfdertijd bereiken van ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid, economische ontwikkeling, en dit vanuit een participatief model.

Deze conferentie wil dieper ingaan op de sociale dimensie van stedelijke ontwikkelingen in het kader van duurzame ontwikkeling. Een belangrijk element wordt hier gevormd door het fenomeen van gentrification, waarbij de komt van nieuwe kapitaalkrachtige groepen naar de stad leidt tot sociale verdringingseffecten. De vraag is dan ook hoe steden duurzame ontwikkeling kunnen realiseren waarbij weliswaar de ambities van alle bewonersgroepen in de stad aandacht krijgen, maar diegenen die onderaan de maatschapelijke ladder staan het meeste recht hebben op sociale stijging, op beleidsinterventies om hun grondrechten zoals kwaliteitsvol wonen te realiseren.

De conferentie wordt geopend door Erik Swyngedouw die vanuit internationaal perspectief het thema zal uitwerken. Nadien zullen Mathieu Van Criekingen en Yaron Pesztat hierop reageren vertrekkend vanuit de realiteit in Brussel.

Oïkos
Denktank voor sociaal-ecologische verandering
www.oikos.be

Etopia
Centre d’animation et de recherche en écologie politique
www.etopia.be


©©